Incasso

Executoriaal beslag

Het tenuitvoerleggen van een titel door beslag in het kader van een incasso procedure. Beslag is mogelijk op roerende en onroerende zaken, onder schuldenaar zelf of onder derden (b.v. op loon onder de werkgever, op een uitkering onder de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Naast executoriaal beslag onderscheidt met conservatoir beslag.