Eurostat is het bureau van de statistiek van de Europese Unie en is gevestigd te Luxemburg.

Eurostat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het communautaire statistische programma. Dat omvat de ontwikkeling van een geheel van normen en methoden en technieken voor de voortbrenging van onpartijdige, betrouwbare, relevante en kosteneffectieve statistieken en de verspreiding ervan ten behoeve van de diverse internationale instellingen, de regeringen van de lidstaten, sociale en economische organisaties alsmede het grote publiek.