Incasso

Enquête

Een enquête is het getuigenverhoor in een civiele procedure. De rechter kan aan elk der procederende partijen opdracht geven om bewijs te leveren van hun ingenomen standpunten. Als die partij voor dat bewijs getuigen wil laten horen dan vindt er een enquête plaats op de rechtbank. De getuigen dienen voorafgaand aan hun verklaring bij de rechter de eed of belofte af te leggen. Nadat de enquête heeft plaatsgevonden kan de wederpartij gebruik maken van de mogelijkheid van het houden van een contra-enquête.