Incasso

EIB

Europese Investeringsbank.

De EIB is een financiële instelling van de EU welke in 1958 is opgericht bij het Verdrag van Rome. De EIB beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid en eigen kapitaal en wordt gefinancierd door leningen op de kapitaalmarkten. De EIB is gevestigd in Luxemburg en heeft medewerkers in dienst die afkomstig zijn uit alle lidstaten van de Europese Unie. De lidstaten van de EU zijn de aandeelhouders van de EIB. EIB heeft als taak het financieren van publieke of particuliere investeringen met als doelstelling de Europese eenwording gestalte te geven.