Incasso

EC

Europese Commissie.

De Europese Commissie zetelt in Brussel, België, en is een uitvoerend bestuursorgaan van de Europese Unie, dat de algemene belangen van de EU behartigt. De Commissie ziet er op toe dat de Europese wetgeving op de juiste wijze wordt toegepast in de lidstaten van de EU.

De voorzitter en de leden van de Europese Commissie worden benoemd door de lidstaten van de EU nadat het Europees Parlement hieraan zijn goedkeuring heeft verleend.