Incasso

Dringende reden

Daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer die tot gevolg hebben dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met die werknemer per direct kan beëindigen. Bijvoorbeeld een werknemer die steelt van zijn baas en betrapt wordt.