Geld dat voor een langere, van te voren afgesproken, periode aan een bank tegen een vaste rentevergoeding in bewaring wordt gegeven. Tussentijds kan dit geld niet worden opgenomen.