Incasso

De hoofdsom wordt aan mij betaald nadat ik de vordering aan Hettema & van Bambost Juristen heb overgedragen. Wat gebeurt er met de kosten?

De debiteur is vanaf het moment van aanschrijven de incassokosten verschuldigd. Wanneer de hoofdsom, nadat wij door u zijn ingeschakeld, op uw rekening wordt betaald zullen wij deze betaling in mindering brengen op het openstaande bedrag en de schuldenaar aanschrijven voor het restant van de vordering.

Bekijk alle veelgestelde vragen