Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, de debiteur, uit hoofde van een overeenkomst een geldvordering heeft.