De uiteenzetting van hun standpunten door de procederende partijen in een civiele (incasso) procedure. We onderscheiden in chronologische volgorde: de conclusie van eis (=dagvaarding), de conclusie van antwoord, de conclusie van repliek en de conclusie van dupliek. Een conclusie kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Indien de procederende partijen hun conclusie mondeling willen indienen dienen zij in persoon op de rolzitting aanwezig te zijn.