Het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgericht in 1899 en gevestigd te Den Haag en houdt zich bezig met het verzamelen, bewerken en publiceren van statistische informatie ten behoeve van de overheid, de wetenschap en het Nederlandse bedrijfsleven.

De taken van het CBS zijn wettelijk geregeld in de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek.