Incasso

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst. Een CAO is een set van afspraken die tot stand is gekomen als gevolg van onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties en die een aanvulling vormen op een individuele arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en een werkgever.