Burgerlijk Wetboek. Het BW regelt het civiele recht, dat wil zeggen het recht aangaande rechtsverhoudingen tussen burgers onderling, en bevat de volgende boeken:

1.  Personen- en familierecht
2.  Rechtspersonen
3.  Vermogensrecht
4.  Erfrecht
5.  Zakelijke rechten
6.  Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
7.  Bijzondere overeenkomsten
7A.Bijzondere overeenkomsten (vervolg)
8.  Verkeersmiddelen en vervoer