Incasso

BRIC-landen

De BRIC-landen zijn Brazilië, Rusland, India en China. Deze landen worden geacht tegen 2050 de rijke Westerse economieëen te hebben ingehaald en worden ook wel betiteld als de opkomende economieën.