Incasso

BKR

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel registreert de door particulieren aangegane kredietcontracten zoals leningen, creditcards en debetfaciliteiten op betaalrekeningen. Voor deze kredietcontracten wordt er per persoon een elektronisch dossier bijgehouden in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), waarbij ook wordt geregistreerd als verplichtingen niet worden nagekomen.

De registratie is bedoeld om de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen. Als blijkt dat van een aanvrager een betalingsachterstand staat geregistreerd is dat voor de meeste geldverstrekkers een reden om geen lening aan de betreffende persoon te verstrekken.

De registratie heeft ook als doel een maatschappelijk probleem te voorkomen, namelijk door consumenten tegen overkreditering te beschermen. Verder worden door de registratie financiële instellingen beschermd tegen kredietnemers die hun leningen niet meer kunnen aflossen.