Beroepsbevolking is een term uit de economie. Hiermee wordt het aantal mensen in een bepaalde regio of land aangeduid dat de wil heeft om te werken, hiertoe in staat is en aan wie dat ook is toegestaan.