Incasso

OM

Openbaar Ministerie. Het OM, ook wel aangeduid als parket, is een overheidslichaam dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken, zoals de handhaving van wetten, het opsporen en vervolgen van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van vonnissen. Het OM (staande magistratuur) vormt samen met de [...]

OM

Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten, opgericht in 1952, is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. De NOvA is onderverdeeld in lokale Ordes van Advocaten, waarvan zich in elk arrondissement één bevindt. Iedere advocaat in Nederland is verplicht lid van de NOvA en valt onder het tuchtrecht van de organisatie. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft [...]

Orde van Advocaten

Overbedeling

Van overbedeling is sprake als bij het verdelen van een huwelijksboedel na een scheiding of bij het verdelen van een erfenis één partner c.q. erfgenaam een groter deel krijgt toebedeeld dan de ander(en). Daardoor ontstaat er automatisch een schuld aan de andere rechthebbende(n). Overbedeling ontstaat vaak als één van de rechthebbenden een onroerende zaak krijgt [...]

Overbedeling

Ontvankelijk

Een zaak die aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank kan alleen berecht worden als de eiser of verzoeker ontvankelijk is, d.w.z. als zijn zaak vatbaar is voor berechting. Een zaak is vatbaar voor berechting als de zaak bij het juiste rechtscollege ingediend is met inachtneming van alle vormvereisten en termijnen. Als bijvoorbeeld een hoger beroepstermijn [...]

Ontvankelijk

Deurwaarderskantoor

Een deurwaarderskantoor is het bedrijf waarbinnen de deurwaarder zijn beroep uitoefent al dan niet met ondersteunend personeel. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere deurwaarders en kandidaat-deurwaarders werkzaam zijn binnen hetzelfde deurwaarderskantoor.

Deurwaarderskantoor

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Een gerechtsdeurwaarderskantoor is het bedrijf waarbinnen de gerechtsdeurwaarder zijn beroep uitoefent al dan niet met ondersteunend personeel. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders werkzaam zijn binnen hetzelfde gerechtsdeurwaarderskantoor.

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Geïntimeerde

De geïntimeerde is de gedaagde partij in een hoger beroepsprocedure. De eisende partij in een hoger beroepsprocedure wordt de appellant genoemd. De geïntimeerde is meestal de partij die de eerdere procedure, waartegen hoger beroep is ingesteld, gewonnen heeft. De appellant, die deze procedure verloren heeft en het niet eens is met de beslissing van de [...]

Geïntimeerde

Niet-ontvankelijkheid

Niet-ontvankelijkheid betekent dat een zaak die voor de rechter is gebracht op grond van wettelijke bepalingen niet vatbaar is om door die rechter berecht te worden omdat bijvoorbeeld een beroepstermijn is verstreken of omdat de procespartij die namens een ander procedeert niet over de vereiste machtiging beschikt.

Niet-ontvankelijkheid

Memorie van antwoord

Schriftelijk processtuk dat in een hoger beroepsprocedure door de geïntimeerde wordt ingediend bij het gerechtshof in reactie op de memorie van grieven die de appellant daarvoor heeft ingediend.

Memorie van antwoord

No-claimkorting

Korting op de verzekeringspremie bij motorrijtuigenverzekeringen, die hoger wordt hoe langer een verzekeringnemer geen beroep op de verzekering hoeft te doen. De hoogte van de no-claimkorting hangt af van het aantal schadevrije jaren. Indien de verzekeringnemer de verzekeraar wél een schade laat vergoeden wordt de no-claimkorting lager en kan zelfs geheel vervallen.

No-claimkorting