Dit is de eindbeslissing (uitspraak) van een hogere rechter (Gerechtshof of Hoge Raad) in een hoger beroeps- of cassatieprocedure. Bij de Rechtbank wordt de eindbeslissing in een procedure een vonnis genoemd.