Schriftelijke overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt om in dienst van een werkgever tegen een bepaald loon en gedurende een bepaalde dan wel onbepaalde tijd arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomst is geregeld in boek 7 van het BW.