Incasso

AOW

Algemene Ouderdomswet. De AOW is een verplicht collectief ouderdomspensioen en dient als basis voor de ouderdomspensioenen van Nederland.

Een ieder die tussen zijn 15e en 65e jaar in Nederland heeft gewerkt heeft recht op AOW. De AOW maakt deel uit van de zogenaamde volksverzekeringen en wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank. De premie wordt door de Belastingdienst bij de werkgever geïnd als loonheffing over het loon van de werknemer.