Incasso

Antwoord

Conclusie van antwoord. De conclusie van antwoord is de (meestal schriftelijke) reactie van de gedaagde op de dagvaarding (=conclusie van eis) van de eiser in een civiele (incasso) procedure.