Incasso

Akte

1. Een (notariële) akte is een geschrift dat is opgemaakt om tot bewijs van een rechtshandeling te dienen.

2. Een akte binnen een civiele (incasso) procedure is een korte nadere schriftelijke reactie of schriftelijke mededeling van een der partijen met betrekking tot een bepaald punt in de procedure of om producties over te leggen met een korte toelichting daarop.