De absolute competentie ziet op de vraag welk rechtscollege – in hiërarchische zin – bevoegd is om van een zaak in bijvoorbeeld een incasso procedure kennis te nemen. Dit kunnen zijn: de sector kanton van de rechtbank, de rechtbank zelf, het gerechtshof of de Hoge Raad. Daarnaast is er nog de relatieve competentie.